Kartvyn stämmer ej med min cykeltur

Detta beror på att vi endast sparar tillräckligt med positionsdata för att skapa en övergripande bild av rörelser. Data som rapporteras genom Active är fullgod för samkörning med t.ex. snöröjning.

På Android, välj "Aktivera hög precision" från menyn. Detta kommer förbättra detektering av cykelturer samt spara mer detaljerad platsinformation för din cykeltur.

Still need help? Contact Us Contact Us