Varför behöver appen veta min position?

Positionen hjälper till att avgöra om du cyklar eller ej.

Still need help? Contact Us Contact Us